نمايش محصول


اکثر این نوع ورق ها برای محافظت وبسته بندی کالاها بکار می روند.