نمايش محصول


نوعی بسته بندی که برای محافظت از شیشه های محصولات سایپا بکار می رود.