نمايش محصول


این نوع فوم برای جلوگیری از ضربه پذیری و حمل ونقل آسان کاشی ها وسرامیک ها ساخت وتولید می شود ودر اخیتار مشتریان قرار می گیرد.

بنا بر درخواست شرکت های مختلف نوع واندازه این فوم بسته بندی متفاوت می باشد.