نمايش محصول


برای بسته بندی لوازم بهداشتی وآرایشی نوعی فوم بسته بندی ساخته می شود که برای حمل آسان وچیدمان زیبای این نوع وسایل به کار می رود.