نمايش محصول


این نمونه فوم برا ی چیدمان ومرتب سازی وسایل برقی مانند جاروبرقی تولید شده واز ضربه گیری  این وسیله جلوگیری کرده وراحت تر وآ سان تر به مقصد می رسد .