نمايش محصول


نوعی فوم بسته بندی که برای محافظت از قطعات مانیتور بزرگ جاده ای که در خیابان ها نصب می شود تولید واستفاده می شود.