نمايش محصول


این هم نوعی نمونه فوم بسته بندی می باشد .که کاربرد زیادی دارد.