نمايش محصول


این نوع نمونه فوم برای اینکه مواد شیمیایی درون بطری شیشه ای سالم و بدون شکستن بطری بدست مشتریان برسد وهمچنین برای حمل آسان آنها به انبارها وفروشگاههای بزرگ تولید وعرضه می شود.