نمايش محصول


فوم بسته بندی که برای محافظت از قطعات میل لنگ خودرو تولید واستفاده می شود.این نوع محصولات علاوه بر سنگین بودن دارای قسمت های مختلف می باشد که باید در بسته بندی مخصوص خود مرتب گذاشته شود وبه راحتی حمل ونقل شود.