نمايش محصول


این نوع فوم از درب ضد سرقت هنگام حمل ونقل حفاظت می کند واز وارد شدن خط وخش روی درب جلوگیری می کند.وحمل ان آسانتر وبدون دقدقه  صورت می گیرد ونگرانی به دنبال نخواهد داشت.