نمايش محصول


نوعی بسته بندی است که برای جابه جایی وچیدمان درست چسب ها بکار می رود. برای اینکه چسب ها راحت تر حمل ونقل شوند واز ریخت و|اش جلوگیری شود از این نوع یونولیت بسته بندی استفاده می شود.