نمايش محصول


امروزه برای ساخت انواع مبلمان  خانگی واداری وتجاری و...از نوعی فوم برای پر کردن درون مبلها استفاده می شود که این نمونه ها برای ساخت مبلمان تولید و استفاده فراوانی دارد.