{مطالب} قیمت یونولیت وفوم وورق

یونولیت کاربرد زیادی دارد وبسته به کاربرد زیاد آن در بسته بندی وعایق کاری وساختمان سازی وپل سازی چگالی وضخامت مختلفی دارد.

قیمت این محصول یعنی یونولیت ورقی وبسته بندی بستگی به عواملی مختلف دارد که با توجه به آن قیمت محصول محاسبه می شود.4 عامل مهم در تعیین قیمت نقش بسزایی دارد از جمله :

1- مواد مصرف شده 2- تاریخ مواد اولیه ومیزان خالص بودن آن 3-ضخامت یونولیت وپلاستوفوم ومیزان چگالی 4-مواد اولیه مصرفی.

 مهم ترین عامل در تعیین قیمت یونولیت مواد اولیه مصرفی است اگر این مواد مصرفی ایرانی یا چینی باشد قیمت تمام شده ی یونولیت کمتر خواهد بود اما اگر از مواد اولیه کره ای در ساخت یونولیت استفاده شود قیمت بالا تر خواهد بود.