{مطالب} کیفیت کدام مواد اولیه بیشتر است وباید از آن استفاده کرد؟

از آنجایی که ما از تجربه های 45 ساله در این زمینه استفاده می کنیم برای خرید مواد اولیه خود ماموران خرید با تجربه استخدام کرده ایم واز لحاظ کیفیت مواد اولیه خیال خود ومشتریان را راحت کرده ایم. 

واین را اضافه کنم که خرید مواد اولیه ما طی این سالها در داخل کشور ایران بوده واز محصولات داخلی با کیفیت استفاده کرده ایم.

همانطور که قبلا هم گفتیم تهیه مواد اولیه برای تولید محصولات یونولیتی ما از مجتمع های داخلی کشور صورت گیرد.وما خرید این مواد را از مجتمع های پتروشیمی تبریز وبانیار وانتخاب که از بزرگترین مجتمع های پتروشیمی تولید کننده انواع پلی استایرن می باشند انجام می دهیم.